Београд – Подизање свести о значају археолошког наслеђа

Српско археолошко друштво у сарадњи са Министарством културе и информисања Републике Србије реализује пројекат “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“.

Предавање које ће 28. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ, С ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА бити одржано У АТРИЈУМУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ, и чији је домаћин Министарство културе и информисањa, намењено је представницима других министарстава, без чијег рада брига о археолошком наслеђу не може бити комплетна, представницима Града Београда, представницима установа као и представницима Туристичке организације Србије.

Циљ пројекта је да се кроз сарадњу са доносиоцима одлука и стручним службама отпочне рад на широј кампањи подизања свести о значају очувања археолошког наслеђа. Подизањем свести о значају археолошке баштине, упознавањем са прописима и процедурама као и кроз указивање на добре и лоше примере деловања, сматрамо да се у знатној мери може поправити и однос шире заједнице према археолошком наслеђу. Пројекат је до сада је реализован у 24 града и општине у Р. Србији.

У оквиру предавања присутни ће бити упознати са:
– процесом рада и специфичностима археолошких истраживања
– законским оквирима и међународним конвенцијама
– процедуралним могућностима за активно уљкучивање у процесе заштите, очувања, промовисања и коришћења археолошког наслеђа
– могућностима интерсекторске сарадње ради боље заштите, промоције и одрживог коришћења археолошког наслеђа