Секције

Секција за палеолит и мезолит
председник проф. др Душан Михаиловић
Праисторијска секција
председник др Драган Милановић
Античка секција
председник др Надежда Гавриловић Витас
Средњовековна секцијa
председник Марин Бугар
Секција за биоархеологију
председник др Наташа Миладиновић – Радмиловић
Секција за словенску археологију
председник мр Војислав Ђорђевић
Секција за археометрију, археотехнологију, експерименталну археологију и геоархеологију
председник др Селена Витезовић
Секција за заштиту археолошког наслеђа
председник мр Александар Алексић