Пројекти

Шесто предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Чачак 26. октобaр 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Чачку ће

Пето предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“

Пето предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ одржано је 19. октобра 2017. године у Шапцу, у сарадњи са Народним музејом Шабац Пројекат је финансијски подржан

Четврто предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“

Четврто предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ одржано је 18. октобра 2017. године у Обреновцу, у сарадњи са ГО Обреновац Пројекат је финансијски подржан од

Пето предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Шабац 19. октобaр 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Шапцу ће

Четврто предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Обреновац 18. октобaр 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Обреновцу ће

Треће предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“

Треће предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ одржано је 12. октобра 2017. године у Пироту, у сарадњи са Музејом Понишавља Пирот Пројекат је финансијски подржан

Друго предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“

Друго предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ одржано је 11. октобра 2017. године у Прокупљу,  у сарадњи са Народним музејом Топлице Пројекат је финансијски подржан од

Треће предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Пирот 12. октобaр 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Пироту ће

Друго предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Прокупље 11. октобaр 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Прокупљу ће