Пројекти

Четврто предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Обреновац 18. октобaр 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Обреновцу ће

Треће предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“

Треће предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ одржано је 12. октобра 2017. године у Пироту, у сарадњи са Музејом Понишавља Пирот Пројекат је финансијски подржан

Друго предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“

Друго предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ одржано је 11. октобра 2017. године у Прокупљу,  у сарадњи са Народним музејом Топлице Пројекат је финансијски подржан од

Треће предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Пирот 12. октобaр 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Пироту ће

Друго предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Прокупље 11. октобaр 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Прокупљу ће

Прво предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Петровац на Млави 28. септембар 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Петровцу на

Појекат Српског археолошког друштва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа и унапређење рада Српског археолошког друштва“

Последњих деценија у Србији је све приметније напредовање угрожавања археолошког наслеђа, којe се може уочити на више равни. Сагледавајући тренутну ситуацију, Српско археолошко