Пројекти

Прво предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Петровац на Млави 28. септембар 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Петровцу на

Појекат Српског археолошког друштва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа и унапређење рада Српског археолошког друштва“

Последњих деценија у Србији је све приметније напредовање угрожавања археолошког наслеђа, којe се може уочити на више равни. Сагледавајући тренутну ситуацију, Српско археолошко