Скупови Српског археолошког друштва

 • Нови Пазар (1978)
 • Књажевац (1980)
 • Грза (1981)
 • Кладово (1982)
 • Ниш (1983; свечана академија поводом стогодишњице друштва је одржана у Београду)
 • Ваљево (1984)
 • Бела Црква (1985)
 • Шабац (1986)
 • Сомбор (1987)
 • Нови Пазар (1988)
 • Кикинда (1989)
 • Пожаревац (1990)
 • Вршац (1991)
 • Пријепоље (1992)
 • Александровац (1993)
 • Сремски Карловци (1994)
 • Пирот (1995)
 • Призрен (1996)
 • Сремска Митровица (1997)
 • Суботица (1998)
 • Београд (1999)
 • Ковин (2000)
 • Крушевац (2001)
 • Београд (2002)
 • Нови Пазар (2003)
 • Пожаревац (2004)
 • Бијељина (2005)
 • Лесковац (2006)
 • Београд (2007)
 • Зајечар (2008)
 • Зрењанин (2009)
 • Ниш (2010)
 • Краљево (2011)
 • Ваљево (2012)
 • Нови Сад (2013)
 • Крагујевац (2014)
 • Пирот (2015)
 • Вршац (2016)