Управни одбор:

 

 • др Адам Црнобрња, председник
 • др Војислав Филиповић, потпредседник
 • мр Војислав Ђорђевић, секретар
 • др Наташа Миладиновић – Радмиловић, члан
 • Ивана Пашић, члан
 • проф. др Душан Михаиловић, члан
 • др Дејан Радичевић, уредник Гласника Српског археолошког друштва

Надзорни одбор:

 

 • Дивна Гачић
 • др Јелена Цвијетић
 • Тони Чершков

Суд части:

 

 • проф. др Теодора Томашевић Buck
 • Марко Вуксан
 • Смиљана Додић

Председници секција:

 

 • проф. др Душан Михаиловић, Секција за палеолит и мезолит
 • мр Војислав Филиповић, Праисторијска секција
 • др Надежда Гавриловић Витас, Античка секција
 • Бранислава Микић-Антонић, Средњовековна секција
 • Станко Трифуновић, Секција за словенску археологију
 • др Наташа Миладиновић – Радмиловић, Секција за биоархеологију