Организација

Управни одбор:

др Адам Црнобрња, председник
др Војислав Филиповић, потпредседник
мр Војислав Ђорђевић, секретар
др Наташа Миладиновић – Радмиловић, члан
Ивана Пашић, члан
проф. др Душан Михаиловић, члан
др Дејан Радичевић, уредник Гласника Српског археолошког друштва

Надзорни одбор:

Дивна Гачић
др Јелена Цвијетић
Тони Чершков

Суд части:

проф. др Теодора Томашевић Buck
Марко Вуксан
Смиљана Додић

Комисија за статусна питања:

Бојана Михаиловић, Народни музеј у Београду
др Дејан Радичевић, Филозофски факултет у Београду
Тони Чершков, Завод за заштиту споменика културе Ниш
мр Војислав Ђорђевић, Народни музеј Панчево
др Александар Булатовић, Археолошки институт у Београду

Председници секција:

проф. др Душан Михаиловић, Секција за палеолит и мезолит
мр Војислав Филиповић, Праисторијска секција
др Надежда Гавриловић Витас, Античка секција
Бранислава Микић-Антонић, Средњовековна секција
др Наташа Миладиновић – Радмиловић, Секција за биоархеологију