Dušan Borić, Posmrtni obredi na Lepenskom Viru: Obrasci pogrebne prakse / Deathways at Lepenski Vir: Patterns in Mortuary Practice, Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2016. pdf
 

* Цена књиге са попустом, за чланове Друштва, износи 4.900,00 динара. Књига се може поручити директно од аутора преко адресе BoricD@cardiff.ac.uk

  Selena Vitezović, Metodologija proučavanja praistorijskih koštanih industrija, Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2016. pdf
  Bioarheologija na Balkanu. Metodološke, komparativne i rekonstruktivne studije života u prošlosti, ur. Nataša Miladinović-Radmilović, Selena Vitezović, Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2016. pdf
 Paleolit na centralnom Balkanu naslovna Dušan Mihailović, Paleolit na centralnom Balkanu: kulturne promene i populaciona kretanja, Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2014. pdf
 Palaeolithic and Mesolithic Research in the Central Balkans naslovna Palaeolithic and Mesolithic Research in the Central Balkans, ed. D. Mihailović, Belgrade: Serbian Archaeological Society, 2014. pdf
 Archaeotechnology naslovna Archaeotechnology: Studying Technology from Prehistory to the Middle Ages, eds. S. Vitezović, D. Antonović, Beograd: Srpsko arheološko društvo, 2014. pdf
Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама, ур. В. Филиповић, Р. Арсић, Д. Антоновић, Београд: Српско археолошкодруштво; Ваљево: Завод за заштитуспоменика културе, 2013. pdf
 Bioarheologija na Balkanu naslovna Bioarheologija na Balkanu: bilans i perspektive, ur. N. Miladinović-Radmilović, S. Vitezović, Beograd: Srpsko arheološko društvo; Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma, 2013. pdf
 Novcani sistem naslovna Бранко Дрча, Новчани систем касноримског царства: 293 – 348, Сремска Митровица: Благо Сирмијума; Београд: Српско археолошко друштво и Централни институт за конзервацију, 2011.
 Srpsko Pomorje naslovna Ђорђе Јанковић, Српско поморје од 7. до 10. столећа, Београд: Српско археолошко друштво 2007.
 Ranosrednjovekovna nekropola kod Mokrina naslovna Александар Ранисављев, Раносредњовековна некропола код Мокрина, Београд: Српско археолошко друштво, 2007.
 Vojni muzej naslovna Мирко Пековић, Војни музеј: пет деценија археолошких истраживања: 1954 – 2004, Београд: Српско археолошко друштво и Војни музеј, 2007.
 Juzni Levant u halkolitu naslovna Сава П. Тутунџић, Јужни Левант у халколитском периоду: од V до прве половине IV миленијума, Београд: Српско археолошко друштво, 2007.
 Vincansko naselje na Banjici naslovna Бобан Трипковић, Домаћинство и простор у касном неолиту: винчанско насеље на Бањици, Београд: Српско археолошко друштво, 2007.
 Arheoloska zbirka vojnog muzeja naslovna Мирко Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду, Београд: Српско археолошко друштво и Војни музеј, 2006.
 Mramorje naslovna Емина Зечевић, Мраморје: стећци у западној Србији, Београд: Српско археолошко друштво 2005.
Donji Egipat u halkolitu naslovna Сава П. Тутунџић, Доњи Египат у халколитском периоду и односи са јужним Левантом: прва половина IV миленијума; са једним прилогом Душана Михаиловића, Београд: Српско археолошко друштво, 2004.
mr t3-mhw naslovna Danijela Stefanović, The Title mr t3-mhw in the Middle Kingdom Documents, Belgrade : Serbian Archaeological Society, 2003.
Spomenica Jovana Kovacevica naslovna Споменица Јована Ковачевића, уредници Радован Бунарџић, Живко Микић, Београд: Српско археолошко друштво, 2003.
Istrazivanja II naslovna Истраживања II: саопштења са 6. скупа археолога Србије, Ваљево 6-8. мај 1984., Св. 2, уредник Синиша Бранковић, Ваљево: Народни музеј; Београд: Српско археолошко друштво, 1985.
Spomenica SAD naslovna Споменица Српског археолошког друштва: 1883-1983, уредник Никола Тасић, Београд: Српско археолошко друштво, 1983.
Materijali X naslovna Počeci ranih zemljoradničkih kultura u Vojvodini i srpskom Podunavlju. Materijali X: simpozijum praistorijske sekcije SADJ, Subotica 1972, Beograd: Srpsko arheološko društvo; Subotica: Gradski muzej, 1974.