Српско археолошко друштво: XXXIX Скупштина и годишњи скуп: Вршац, 2 – 4. јун 2016. године: програм, извештаји и апстракти, Београд: Српско археолошко друштво; Вршац: Градски музеј Вршац, 2016. pdf
Српско археолошко друштво: XXXVIII Скупштина и годишњи скуп: Пирот, 4 – 6. јун 2015. године: програм, извештаји и апстракти, Београд: Српско археолошко друштво; Пирот: Музеј Понишавља, 2015. pdf
Српско археолошко друштво: XXXVII Скупштина и годишњи скуп: Крагујевац, 9 – 11. октобар 2014. године: програм, извештаји и апстракти, Београд: Српско археолошко друштво; Крагујевац: Завод за заштиту споменика културе, 2014. pdf
Српско археолошко друштво: XXXVI Скупштина и годишњи скуп: Нови Сад, 30. мај – 1. јун 2013. године: програм, извештаји и апстракти, Београд: Српско археолошко друштво; Нови Сад: Музеј Војводине, 2013. pdf
Српско археолошко друштво: XXXV Скупштина и годишњи скуп: Ваљево, 24-26. мај 2012. године: програм, извештаји и апстракти, Београд: Српско археолошко друштво; Ваљево: Завод за заштиту споменика културе 2012. pdf
Српско археолошко друштво: XXXIV Годишњи скуп: Краљево, 26-28. мај 2011. године: програм, извештаји и апстракти, Београд: Српско археолошко друштво, 2011. pdf
Српско археолошко друштво: XXXIII Годишњи скуп „Природне комуникације и популациона кретања у праисторији, антици и средњем веку на подручју централног Балкана“: програм, извештаји и апстракти, Ниш: Народни музеј; Београд: Српско археолошко друштво, 2010. pdf
Српско археолошко друштво: XXXII Годишњи скуп и симпозијум „Археологија Баната: програм, извештаји, апстракти, Зрењанин 2009 = Serbian Archaeological Society: Symposium „The Archaeology of Banat: programme, reports and abstracts, Зрењанин: Народни музеј; Београд: Српско археолошко друштво, 2009.
Српско археолошко друштво: XXX Годишњи скуп и прослава 125 година постојања: програм, извештаји, информације и апстракти, Зајечар, 5 – 7. јун 2008  = Serbian Archaeological Society: XXX Annual meetin and 125th anniversary celebration: programme, reports, informations and abstracts, Zaječar 5 – 7th June 2008, Зајечар: Народни музеј; Београд: Српско археолошко друштво, 2008.
Српско археолошко друштво: XXVII Скупштина и годоишњи научни скуп, Бијељина 26 – 28. мај 2005, Бијељина: Музеј Семберије, Београд: Српско археолошко друштво 2005.