Књажевац – Подизање свести о значају археолошког наслеђа

 

Пројекат Српског археолошког друштва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Књажевцу се, 10. октобра 2018. године, реализује у сарадњи са Завичајним музејом Књажевац.

Намера нам је да кроз сарадњу са доносиоцима одлука и стручним службама локалних самоуправа отпочнемо рад на широј кампањи подизања свести о значају очувања археолошког наслеђа. Подизањем свести о значају археолошке баштине, упознавањем са прописима и процедурама као и кроз указивање на добре и лоше примере деловања локалних самоуправа, сматрамо да се у знатној мери може поправити и однос шире заједнице према археолошком наслеђу.

Презентацијa садржи три тематске целине:
– Излагање о археолошком наслеђу на територији Књажевца са освртом на проблеме угрожених локалитета на предметној територији (трајање 10-15 минута)
– Опште упознавање са тим шта је археологија, који су принципи истраживања, са циљем да слушаоци
стекну основну представу о комплексности археолошких истраживања (трајање 10-15 минута).
– Упознавање представника локалних самоуправа са законском регулативом, оквирима и процедуралним могућностима за њихово активно укључивање у процесе заштите, очувања, промовисања и коришћења археолошког наслеђа (трајање 20-30 минута).

Предвиђено је, и пожељно, да и присутни узму учешћа у дискусији током и након излагања.

Предавање је јавно, и поред учесника којима је непосредно посвећено (представници локалне самоуправе – доносиоци одлука и стручне службе, представници школа, представници полиције, представници месних заједница) добродошли су и сви други заинтересовани.