Прво предавање у оквиру пројекта „Подизање свести о значају археолошког наслеђа“

Прво предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ одржано је 28. септембра 2017. године у сали скупштине општине Петровац на Млави, у сарадњи са Завичајним музејом Петровац на Млави

Пројекат је финансијски подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.