Секције

Секција за палеолит и мезолит
председник проф. др Душан Михаиловић
Праисторијска секција
председник др Драган Милановић
Античка секција
председник др Надежда Гавриловић Витас
Средњовековна секцијa
председник Ивана Грујић
Секција за биоархеологију
председник др Драгана Вуловић
Секција за словенску археологију
председник мр Војислав Ђорђевић
Секција за археометрију, археотехнологију, експерименталну археологију и геоархеологију
председник др Видан Димић
Секција за заштиту археолошког наслеђа
председник мр Александар Алексић