Author
Srpsko Arheolosko Drustvo

Виртуелна изложба „Заштитна археолошка ископавања на траси магистралног гасовода од границе Бугарске до границе Мађарске, деоница 4, на општинама Кањижа, Сента и Ада“

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица отворио је изложбу за коју је планирано да буде актуелна за време одржавања XLIII Скупа Српског