Археолошки преглед – историјат часописа

Српско археолошко друштво
Дигитализовани часопис Археолошки преглед

Часопис Археолошки преглед континуирано је објављиван као гласило Археолошког друштва Југославије (од бр. 1 до бр. 13, 1959-1971), а касније и Савеза археолошких друштава Југославије (1972-1990). У њему су публиковани кратки извештаји са рекогносцирања, заштитних и систематских археолошких истраживања. Радови су објављивани на језицима народа Југославије, а сумарни резимеи чланака су, до броја 25, објављивани на француском језику, на крају сваке свеске.

Први и дугогодишњи уредник часописа био је Милутин Гарашанин док су први редакциони одбор часописа чинили доајени југословенске археологије као што су Блага Алексова, Олга Брукнер, Славенка Ерцеговић, Петер Петру, Боривоје Човић и др.

Од 1959. до 1971. године часопис је издаван у Београду (бројеви 1 – 24). Број 25 издат је у заједничкој редактури Београда и Љубљане, да би последња четири броја (26-29) била издата у Љубљани. Измештањем седишта часописа у Љубљану дошло је и до више промена у његовом изгледу. Формат је повећан са А5 на А4 формат, часопис је добио корице у колору, тесктови су објављивани двојезично (на једном од језика народа СФРЈ и енглеском језику), илустрације су се налазиле у оквиру прилога.

Последња свеска Археолошког прегледа, бр. 29, објављена је 1990. године и садржала је извештаје са истраживања обављених 1988. године.

Након тога, у Србији је било више иницијатива за поновно покретање овога часописа. Српско археолошко друштво је 2006. године, посредством Народне библиотеке Србије, успело да ISSN број Археолошког прегледа врати у Београд и поново покрене издавање часописа Археолошки преглед нова серија, у сарадњи са Министарством културе. Од 2006. до 2008. године изашла су четири броја нове серије, али је услед престанка финасирања издавање часописа поново прекинуто.

Издавачи:
Археолошко друштво Југославије, бр. 1-13 (1959-1971)
Савез археолошких друштава Југославије, бр. 14-29 (1972-1990)
Српско археолошко друштво, нова серија бр. 1-4 (2006-2008)

Места издавања:
Београд / бр. 1-24
Београд–Љубљана / бр. 25
Љубљана / бр. 26–29
Београд / н.с. бр. 1–4

Уредници:
Милутин Гарашанин / бр. 1–20
Јован Тодоровић / бр. 21–22
Милутин Гарашанин / бр. 23–25
Митја Гуштин / бр. 26–29
Растко Васић / н.с. 1–4

Формат:
А5 (21 цм) бр. 1–25
А4 (29 цм) бр. 26-29, н.с. бр. 1–4