Годишњи скупови САД

Неготин 2019
Панчево 2018
Београд 2017
Вршац 2016
Пирот 2015
Крагујевац 2014
Нови Сад 2013
Ваљево 2012
Краљево 2011
Ниш 2010
Зрењанин 2009
Зајечар 2008
Београд 2007
Лесковац 2006
Бијељина 2005
Пожаревац 2004
Нови Пазар 2003
Београд 2002
Крушевац 2001
Ковин 2000
Београд 1999
Суботица 1998