Археолошки преглед – о пројекту

Српско археолошко друштво
Дигитализовани часопис Археолошки преглед

Будући да су текстови публиковани у Археолошком прегледу неретко једина сведочанства о појединим археолошким локалитетима, верујемо да ће њихова шира доступност послужити као основ за планирање и реализацију будућих сврсисходних археолошких пројеката и као својеврсни помоћни алат у њиховој реализацији.

Дигитализацијом часописа Археолошки преглед Српско археолошко друштво је желело да до сада акумулирана сазнања о археолошком наслеђу учини видљивијим и доступнијим како стручњацима у домену заштите културног наслеђа, тако и бројним љубитељима археологије.

Пројекат је обухватио четири фазе рада:

1) Сваки број часописа је скениран, њихови цели садржаји (укупно 7854 стране) прошли су кроз оптичко препознавање текста и на крају су добијени претраживи PDF документи.

2) У сарадњи са предузећем SIS d.o.o. из Београда креиране су база података и web апликација за напредно претраживање комплетне серије часописа.

3) Волонтерским радом чланова Српског археолошког друштва и студената археологије унети су подаци у базу података. За сваки од укупно 2303 чланкa унето је по 15 кључних метаподатака, што омогућава напредно унакрсно претраживање (по ауторима, локалитетима, насељима, општинама, хронолошким одредницама, врстама истраживања итд.).

4) Апликација за претраживање постављена је на web сајт Српског археолошког друштва са приступом отвореним за све заинтересоване.

Средства за реализацију пројекта Дигитализација часописа „Археолошки преглед“ (1959-1988) обезбедило је Министарство културе и информисања Републике Србије.