Заштита података о личности

Заштита података о личности регулисана је интерним општим актом – Правилником о заштити података о личности.

Лице задужено за заштиту података о личности је председник Српског археолошког друштва, Адам Црнобрња

контакт: srpsko.arheolosko.drustvo@gmail.com

Контакт особа задужена за питања заштите података о личности је Радмила Аџић, лице задужено за послове правног сарадника

контакт: srpsko.arheolosko.drustvo@gmail.com