Комисија за статусна питања

Бојана Михаиловић, Народни музеј у Београду
др Дејан Радичевић, Филозофски факултет у Београду
Тони Чершков, Завод за заштиту споменика културе Ниш
мр Војислав Ђорђевић, Народни музеј Панчево
др Александар Булатовић, Археолошки институт у Београду