Чланство

Редован члан Српског археолошког друштва може бити свако лице које се професионално бави археологијом, за шта поседује законом предвиђену стручну спрему, као и оно лице које уз одговарајућу школску спрему интердисциплинарно учествује у археолошком раду.

О пријему чланова Друштва, на основу писмене молбе, одлучује Скупштина, на предлог Управног одбора.

Чланство у Друштву престаје:

  • самоиницијативним иступањем, уз подношење писмене оставке Друштву
  • неплаћањем чланарине Друштву током две узастопне године
  • искључивањем по одлуци Скупштине

Уколико желите да постанете члан Друштва, приступницу можете да преузмете овде. Попуњену приступницу можете послати поштом на адресу Друштва, или скенирану на e-mail Друштва. Пријем нових чланова Друштва врши се на редовним годишњим Скупштинама, које се одржавају крајем маја – почетком јуна месеца. Обавеза плаћања чланарине наступа тек након пријема у чланство Друштва.