Виртуелна изложба „Заштитна археолошка ископавања на траси магистралног гасовода од границе Бугарске до границе Мађарске, деоница 4, на општинама Кањижа, Сента и Ада“

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица отворио је изложбу за коју је планирано да буде актуелна за време одржавања XLIII Скупа Српског археолошког друштва. Будући да се Скуп ове године одржава виртуелно, то је Завод обезбедио и виртуелну поставку комплетне изложбе “ЗAШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ОД ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ ДО ГРАНИЦЕ МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА 4, НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА КАЊИЖА, СЕНТА И АДА”

Изложбу можете обићи на линку https://www.heritage-su.org.rs/виртуелна-изложба-зaштитна-археолошк/