Гласник САД – О часопису

Гласник Српског археолошког друштва

ISSN 0352-5678 (Штампано изд.)
ISNN 3009-3503 (Online)
COBISS.SR-ID 6519298
УДК 902/904
E-mail: sad.glasnik@gmail.com

doiFil
http://doi.fil.bg.ac.rs/unit.php?l=en&pt=journals&title=gsad

Издавач
Српско археолошко друштво, Чика Љубина 18–20, Београд

Уредник
Драгана Антоновић, Археолошки институт, Београд

Заменик уредника
Селена Витезовић, Археолошки институт, Београд

Редакциони одбор
Душан Михаиловић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Роберт Вејлон, Одељење за антропологију, Универзитет Мичиген, Ан Арбор
Емина Зечевић, Народни музеј Србије, Београд
Гордана Јеремић, Археолошки институт, Београд
Иван Радман-Ливаја, Археолошки музеј, Загреб
Наташа Миладиновић-Радмиловић. Археолошки институт, Београд
Кристина Шарић, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
Драгана Филиповић, Институт за пра- и протоисторију, Кристијан-Албрехтс Универзитет, Кил
Андреј Обломски, Археолошки институт Руске академије наука, Москва
Анастасиос Антонарас, Музеј византијске културе, Солун

Часопис Гласник Српског археолошког друштва је покренут 1984. као научно-стручно гласило Српског археолошког друштва и посвећен је свим темама из области археологије и сродних дисциплина које су укључене у археолошка истраживања (антропологија, архитектура, етнологија, историја уметности, историја, геологија итд.). У њему се објављују оригинални, претходно необјављени радови (оригинални научни радови, прегледни радови, кратка саопштења, извештаји с ископавања, осврти, критике, прикази, библиографије, биографије значајних археолога, некролози), који представљају достигнућа археологије у Србији, али и у земљама у окружењу (Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Македонија, Бугарска). Поједини бројеви Гласника Српског археолошког друштва могу бити посвећени заслужним стручњацима на пољу археологије или одређеним темама.
Гласник Српског археолошког друштва излази једном годишње. Прилози се примају током целе године, а најкасније до 1. маја за свеску у текућој години. Радови припремљени према „Упутству ауторима” достављају се на адресу: sad.glasnik@gmail.com.
У Гласнику Српског археолошког друштва објављују се радови на српском, енглеском, немачком, француском, италијанском и руском језику.
Поступак предавања рукописа, рецензија и објављивање радова су бесплатни.

Часопис Гласник Српског археолошког друштва је доступан у режиму отвореног приступа. Чланци објављени у њему могу се бесплатно преузети са сајта часописа и користити у складу с лиценцом  Creative Commons — Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija.