Појекат Српског археолошког друштва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа и унапређење рада Српског археолошког друштва“

Последњих деценија у Србији је све приметније напредовање угрожавања археолошког наслеђа, којe се може уочити на више равни. Сагледавајући тренутну ситуацију, Српско археолошко друштво, као репрезентативно удружење у култури за област непокретног културног наслеђа, одлучило се за покретање пројекта Подизање свести о значају археолошког наслеђа. Намера нам је да кроз сарадњу са доносиоцима одлука и стручним службама локалних самоуправа, као и надлежним музејима, отпочнемо рад на широј кампањи подизања свести о значају очувања археолошког наслеђа. За прву годину рада у оквиру Пројекта планирано је да се сарадња оствари са осам локалних самоуправа (Прокупље, Параћин, Чачак, Петровац на Млави, Пирот, Шабац, Обреновац, Сопот). Циљна група у овоме делу пројекта су представници локалних самоуправа, доносиоци одлука и запослени у одређеним стручним службама (култура, урбанизам, инвестиције и развој, туризам, грађевинска инспекција), као и представници полиције и школа . Подизањем свести о значају археолошког наслеђа, упознавањем са прописима и процедурама као и кроз указивање на добре и лоше примере деловања локалних самоуправа, сматрамо да се у знатној мери може поправити и однос шире заједнице према археолошком наслеђу.

Пројекат је финансијски подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије (уговор бр. 451-04- 1690/2017-02 од 31.05.2017)