Треће предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Пирот 12. октобaр 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Пироту ће предавања бити одржана у сарадњи са Музејом Понишавља Пирот, 12.10.2017. године у 12 часова, у читаоници Народне библиотеке Пирот.
Презентацијa садржи три тематске целине:
– Излагање о археолошком наслеђу на територији Пирота са освртом на проблеме угрожених локалитета на предметној територији (трајање 10-15 минута)
– Опште упознавање са тим шта је археологија, који су принципи истраживања, са циљем да слушаоци стекну основну представу о комплексности археолошких истраживања (трајање 10-15 минута).
– Упознавање представника локалних самоуправа са законском регулативом, оквирима и процедуралним могућностима за њихово активно укључивање у процесе заштите, очувања, промовисања и коришћења археолошког наслеђа (трајање 20-30 минута).

Предавање је јавно, и поред учесника којима је непосредно посвећено (представници локалне самоуправе – доносиоци одлука и стручне службе, представници школа, представници полиције, представници месних заједница) добродошли су и сви други заинтересовани.