Четврто предавање у оквиру пројекта “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ – Обреновац 18. октобaр 2017. године

Пројекат Српског археолошког друптва “Подизање свести о значају археолошког наслеђа“ подржан је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. У Обреновцу ће предавања бити одржана у сарадњи са ГО Обреновац, 18.10.2017. године у 12 часова, у Спортско културном центру.

Презентацијa садржи три тематске целине:
– Излагање о археолошком наслеђу на територији Обреновца са освртом на проблеме угрожених локалитета на предметној
територији (трајање 10-15 минута)

– Опште упознавање са тим шта је археологија, који су принципи истраживања, са циљем да слушаоци стекну основну представу о комплексности археолошких истраживања (трајање 10-15 минута).
– Упознавање представника локалних самоуправа са законском регулативом, оквирима и процедуралним могућностима за њихово активно укључивање у процесе заштите, очувања, промовисања и коришћења археолошког наслеђа (трајање 20-30 минута).
Предавање је јавно, и поред учесника којима је непосредно посвећено (представници локалне самоуправе – доносиоци одлука и стручне службе, представници школа, представници полиције, представници месних заједница) добродошли су и сви други заинтересовани.