Јагодина – Подизање свести о значају археолошког наслеђа

 

Српско археолошко друштво у оквиру пројекта „Подизање свести о значају археолошког наслеђа“, који је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, у сарадњи са Завичајним музејем Јагодина, одржаваће предавање 20. новембра 2018. године, са почетком од 13:00 часова на галерији Завичајног музеја Јагодина.

Намера нам је да кроз сарадњу са доносиоцима одлука и стручним службама локалних самоуправа отпочнемо рад на широј кампањи подизања свести о значају очувања археолошког наслеђа. Подизањем свести о значају археолошке баштине, упознавањем са прописима и процедурама, као и кроз указивање на добре и лоше примере деловања локалних самоуправа, сматрамо да се у знатној мери може поправити и однос шире заједнице према археолошком наслеђу.

Презентацијa садржи три тематске целине:
– Излагање о археолошком наслеђу на територији централног Поморавља са освртом на проблеме угрожених локалитета (трајање 10-15 минута);
– Опште упознавање са тим шта је археологија, који су принципи истраживања, са циљем да слушаоци стекну основну представу о комплексности археолошких истраживања (трајање 10-15 минута);
– Упознавање представника локалних самоуправа са законском регулативом, оквирима и процедуралним могућностима за њихово активно укључивање у процесе заштите, очувања, промовисања и коришћења археолошког наслеђа (трајање 20-30 минута).

Предвиђено је, и пожељно, да и присутни узму учешћа у дискусији током и након излагања. Предавање је јавно, и поред учесника којима је непосредно посвећено (представници локалне самоуправе – доносиоци одлука и стручне службе, представници школа, представници полиције, представници месних заједница), добродошли су и сви други заинтересовани.