XLVII Годишњи скуп Српског археолошког друштва

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да ће се XLVII Годишњи скуп Српског археолошког друштва одржати у Нишу од 30. маја до 01. јуна 2024. године, а домаћин скупа је Завод за заштиту споменика културе Ниш.

О детаљима програма скупа бићете, након пријема пријава учесника, благовремено обавештени. Трошкове смештаја сносе сами учесници.

Котизација за учешће на скупу и пријављивање излагања за колеге који нису чланови САД износи 2.500 динара (20€). Чланови САД не плаћају котизацију за учешће. Студенти могу учествовати у излагањима уколико се испуне услови из чл. 17. Статута САД.

Рад скупа ће се одвијати у оквиру тематских сесија и постојећих секција Друштва:

– Секције за палеолит и мезолит

– Секције за праисторијску археологију

– Секције за класичну археологију

– Секције за средњовековну археологију

– Секције за словенску археологију

– Секције за биоархеологију

– Секције за археометрију, археотехнологију, геоархеологију и експерименталну археологију

– Секције за заштиту археолошког наслеђа

Предложене тематске сесије биће одржане ако за сваку од њих буде пријављено најмање 8 саопштења.

Молимо заинтересоване учеснике који пријављују излагања, да апстракте за скуп (до 300 речи) пошаљу најкасније до 25. априла 2024. године (уз назнаку за коју секцију, oдносно сесију излагање пријављују) на електронску адресу Друштва или на адресе руководилаца сесија.

Пријаве учесника без реферата треба доставити најкасније до 15. маја 2024. године.

Пријавни формулар можете преузети овде.

Управни одбор Српског археолошког друштва


Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se XLVII Godišnji skup Srpskog arheološkog društva održati u Nišu od 30. maja do 01. juna 2024. godine, a domaćin skupa je Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš.

O detaljima programa skupa bićete, nakon prijema prijava učesnika, blagovremeno obavešteni. Troškove smeštaja snose sami učesnici.

Kotizacija za učešće na skupu i prijavljivanje izlaganja za kolege koji nisu članovi SAD iznosi 2.500 dinara (20€). Članovi SAD ne plaćaju kotizaciju za učešće. Studenti mogu učestvovati u izlaganjima ukoliko se ispune uslovi iz čl. 17. Statuta SAD.

Rad skupa će se odvijati u okviru tematskih sesija i postojećih sekcija Društva:

– Sekcije za paleolit i mezolit

– Sekcije za praistorijsku arheologiju

– Sekcije za klasičnu arheologiju

– Sekcije za srednjovekovnu arheologiju

– Sekcije za slovensku arheologiju

– Sekcije za bioarheologiju

– Sekcije za arheometriju, arheotehnologiju, geoarheologiju i eksperimentalnu arheologiju

– Sekcije za zaštitu arheološkog nasleđa

Predložene tematske sesije biće održane ako za svaku od njih bude prijavljeno najmanje 8 saopštenja.

Molimo zainteresovane učesnike koji prijavljuju izlaganja, da apstrakte za skup (do 300 reči) pošalju najkasnije do 25. aprila 2024. godine (uz naznaku za koju sekciju, odnosno sesiju izlaganje prijavljuju) na elektronsku adresu Društva ili na adrese rukovodilaca sesija.

Prijave učesnika bez referata treba dostaviti najkasnije do 15. maja 2024. godine.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Upravni odbor Srpskog arheološkog društva