Позив за предају радова за Гласник Српског археолошког друштва 40 / 2024

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да можете пријавити тему рада за нови број Гласника Српског археолошког друштва (свеска бр. 40/2024) до 15. децембра 2023. године. Гласник Српског археолошког друштва је врхунски часопис националног значаја и објављује оригиналне истраживачке и прегледне радове и прелиминарне извештаје који покривају теме из области археологије, антропологије, историје, историје уметности, архитектуре, геологије и осталих сродних научних дисциплина које се односе на истраживање археолошког наслеђа. Готов рукопис треба предати до 1. маја 2024. године.

Молимо вас да прилоге припремите у складу са Упутством ауторима које можете наћи на овој страници, као и све бројеве Гласника САД.

Радови се могу предати електронски на адресу sad.glasnik@gmail.com

Редакција Гласник Српског археолошког друштва

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da možete prijaviti temu rada za novi broj Glasnika Srpskog arheološkog društva (sveska br. 40/2024) do 15. decembra 2023. godine. Glasnik Srpskog arheološkog društva je vrhunski časopis nacionalnog značaja i objavljuje originalne istraživačke i pregledne radove i preliminarne izveštaje koji pokrivaju teme iz oblasti arheologije, antropologije, istorije, istorije umetnosti, arhitekture, geologije i ostalih srodnih naučnih disciplina koje se odnose na istraživanje arheološkog nasleđa. Gotov rukopis treba predati do 1. maja 2024. godine.

Molimo vas da priloge pripremite u skladu sa Uputstvom autorima koje možete naći na ovoj stranici, kao i svе brojevе Glasnika SAD.

Radovi se mogu predati elektronski na adresu sad.glasnik@gmail.com

Redakcija Glasnik Srpskog arheološkog društva